CD&V Bornem duidt Luc De boeck aan als lijsttrekker en kandidaat burgemeester in 2018


maandag, 12 juni, 2017
CD&V Bornem duidt Luc De boeck aan als lijsttrekker en kandidaat burgemeester in 2018

CD&V Bornem duidt Luc De boeck aan als lijsttrekker en kandidaat burgemeester in 2018.

Het partijbestuur van CD&V Bornem heeft unaniem Luc De boeck aangeduid als lijsttrekker en kandidaat burgemeester voor de gemeenteraadverkiezingen van 2018. In de komende maanden zal Luc De boek werk maken van een sterke lijst om op die manier ook in de komende legislatuur mee het beleid te bepalen in de gemeente.

Voorzitter Vital Vermijlen stelt dat Luc De boeck in de afgelopen jaren bewezen heeft dat hij een sterke dossierkennis heeft, zeer beschikbaar is voor de bevolking en de job met veel enthousiasme en inzet uitoefent. De voorzitter is er dan ook van overtuigd dat met de keuze van Luc er gekozen wordt voor stabiliteit ten goede van de Bornemse bevolking.

Luc De boeck zelf reageert tevreden met deze appreciatie van zijn bestuur voor het werk van de afgelopen jaren. In de 7 jaren dat hij nu als burgemeester actief is ervaart hij wel dat de wijze van besturen totaal evolueert en dat het besturen van een gemeente er niet gemakkelijker is op geworden.  “Niet gemakkelijker maar daarom niet minder boeiend“ zegt Luc zelf die er aan toevoegt dat hij in de toekomst nog meer in dialoog zal gaan met de inwoners. In die zin werd trouwens beslist om door de organisatie van dorpsdebatten rechtstreeks in dialoog te gaan met de bevolking. Deze dorpsdebatten geven een volgend college richting over waar we met Bornem naar toe gaan op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. “Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling zijn twee thema’s waarvan ik voel dat de Bornemnaar wakker ligt. Ik hoop dan ook op een positieve inbreng van veel mensen tijdens deze dorpsdebatten.” Verder stelt hij dat hij in de komende maanden dan ook naast het zoeken naar mensen die mee het project van CD&V Bornem willen uitdragen ook werk zal maken van een programma dat oog moet hebben voor alle inwoners en alle deelgemeenten van Bornem. “De uitdaging bestaat er in een evenwicht te vinden tussen de aandacht voor de centrumgemeente en deelgemeenten ,waarbij een uitwisseling tussen beide moet zorgen voor een mooi evenwicht in de gemeente.”