Greet De Bruyn


Persoonlijke informatie
Greet De Bruyn
Mansbroekveld 77
2880 Bornem
Bornem

Gehuwd met Dirk, mama van Senne en Robbe.

Foto's

Klik op één van de foto’s om te vergroten ›


Contact informatie
greet.debruyn@bornem.be
+ 32 (0) 473 84 21 06
Partijgegevens
Schepen
Schepencollege
Gemeenteraad
OCMW-raad
Afdelingsbestuur
Gezin
Jeugd - jongeren
Sport
Waar sta ik voor?

Bevoegdheden: jeugd en gezin, sport en noord-zuidbeleid

Spreekuren: gemeentehuis Bornem: donderdag van 18 tot 19 uur

Sinds 1994 ben ik actief in de Bornemse politiek. Ik ben gestart als gemeenteraadslid waarbij mijn interesse vooral uitging naar het jeugd- en cultuurbeleid. Na de verkiezingen van 2000 ben ik dan schepen geworden van jeugd, welzijn en noord-zuidbeleid. Deze bevoegdheden heb ik behouden bij de start van de huidige legislatuur. Ondertussen heb ik in 2004 ook nog deelgenomen aan de Vlaamse verkiezingen met een zeer goed resultaat als gevolg waaruit ik dan de nodige energie kon putten om mij verder in te zetten voor de burger. Enkele belangrijke thema’s waar ik voor ijver zijn: ondersteuning van de kinderopvanginitiatieven ten voordele van jonge gezinnen en grootouders, voldoende ruimte en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren om zich op een kwaliteitsvolle manier bezig te houden wanneer ze niet op school zijn, de organisatie van een breed speelaanbod tijdens de schoolvakanties, mede dankzij extra middelen van de hogere overheid aandacht besteden aan noord-zuidbeleid en onze partnergemeente Nquthu in Zuid-Afrika, het welzijn van de Bornemnaar in al zijn facetten, het samenbrengen van alle welzijnsvoorzieningen ikv ons lokaal sociaal beleid, … Kortom ik wil mijn steentje bijdragen opdat iedereen zich goed voelt in Bornem!